Tietosuojakäytäntö

Yleistä

Tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa selosteessa (jäljempänä "tietosuojaseloste") on kuvattu, kuinka Creativ Company Suomi (jäljempänä "Creativ Company", "me", "meitä", "meidän" jne.) kerää asiakasta koskevia tietoja.

Tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, jotka asiakas ilmoittaa meille tai jotka me keräämme Creativ Companyn verkkosivuston, www.cchobby.fi (jäljempänä "verkkosivusto"), kautta.

Asiakkaan henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on Creativ Company. Kaikki Creativ Company -yritykselle osoitettavat tiedustelut voidaan tehdä "Yhteystiedot"-kohdassa olevia yhteystietoja käyttäen.

Mitä henkilötietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ja mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste?

Asiakkaan käydessä verkkosivustollamme keräämme hänestä ja hänen verkkosivuston käytöstään automaattisesti tiettyjä tietoja, kuten hänen selaimensa tyypin, hänen verkkosivustolla käyttämänsä hakusanat, IP-osoitteen, myös hänen käyttämänsä verkon sijaintipaikan, ja tietoja hänen tietokoneestaan.

  • Tämän tarkoituksena on optimoida käyttäjäkokemus ja verkkosivuston toiminta sekä mahdollistaa kohdistettu mainonta, myös uudelleenkohdistus Facebookin ja Googlen kautta. Tällainen tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta me voimme valvoa omia etujamme verkkosivuston parantamisessa ja asiakasta kiinnostavien tarjousten näyttämisessä.
  • Tämän tietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla (1f).

Kun asiakas ostaa tuotteen tai kommunikoi kanssamme verkkosivustolla, keräämme hänen itsensä antamat tiedot, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, maksutavan tiedon, tietoa hänen ostamistaan ja mahdollisesti palauttamistaan tuotteista, toimitusta koskevat toiveet ja tietoja IP-osoitteesta, josta hänen ostoksensa tehdään.

  • Tämän tarkoituksena on tehdä meille mahdolliseksi asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittaminen, asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen toteuttaminen sekä mahdollistaa asiakkaan tuotteiden palautusoikeuden ja valitusoikeuden hallinnointi. Me saatamme myös käsitellä asiakkaan hankintoja koskevia tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia, kuten kirjanpito- ja tilinpitovaatimuksia. Tuotteiden ostamisen yhteydessä kerätään IP-osoite, minkä tarkoituksena on suojella petosten estämiseen liittyviä etujamme.
  • Tämän tietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla (1b, 1c ja 1f).

Kun asiakas ryhtyy tilaamaan uutiskirjettämme, me keräämme tiedon hänen sähköpostiosoitteestaan.

  • Tämän tarkoituksena on puolustaa etuamme, joka koostuu uutiskirjeen toimittamisesta asiakkaalle.
  • Tämän tietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla (1f).

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietyt tiedot (asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilausnumero ja erikoistoiveet) välitetään PostNord, GLS:lle tai muulle logistiikkayritykselle, joka vastaa asiakkaan ostamien tuotteiden toimittamisesta. Jos kyseessä on varastossa olevien tuotteiden osto, mainitut tiedot välitetään valmistajalle tai kyseisten tuotteiden myyjälle, joka vastaa tällaisissa tapauksissa niiden toimittamisesta.

Tiedot voidaan luovuttaa ulkoisille kumppaneille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme. Me käytämme ulkoisia kumppaneita, jotka vastaavat mm. verkkosivustomme teknisestä toiminnasta ja kehittämisestä, uutiskirjeiden luomisesta, kohdistetusta markkinoinnista, mukaan lukien uudelleenkohdistuksesta, ja asiakkaan antamista yritystämme ja tuotteitamme koskevista arvioinneista. Tällaiset yritykset ovat tietojen käsittelijöitä, jotka toimivat meidän ohjeistuksemme mukaisesti. Ne käsittelevät tietoja, joiden suhteen me olemme rekisterinpitäjiä. Tietojen käsittelijät eivät saa käyttää tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin meidän kanssa solmimansa sopimuksen toteuttamiseen, ja niitä koskee luottamuksellisuusvelvoite tässä asiassa. Me olemme solmineet kirjalliset tietojen käsittelyä koskevat sopimukset kaikkien niiden tietojen käsittelijöiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme.

Kaksi näistä tietojen käsittelijöistä, Google LLC:n omistama Google Analytics ja Facebook Inc., sijaitsevat Yhdysvalloissa. Välttämättömät turvatakuut, jotka koskevat tietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin, on varmistettu tietojen käsittelijöiden sertifioinnilla Euroopan unionin ja Yhdysvaltain yksityisyydensuojasopimuksen (Privacy Shield) mukaisesti, vrt. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artikla.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan tietojen käsittelyä koskevan avoimuuden luomiseksi meidän on rekisterinpitäjänä tiedotettava asiakkaalle hänen oikeuksistaan.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus pyytää meiltä milloin tahansa tietoa mm. siitä, mitä tietoja hänestä olemme rekisteröineet, mihin tarkoitukseen tiedot rekisteröidään, mitä henkilötietoryhmiä käytetään, ketkä saattavat olla tietojen vastaanottajia ja mistä tiedot ovat peräisin.

Asiakkaalla on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, joita käsittelemme. Jos asiakas haluaa saada kopion henkilötiedoistaan, hänen on lähetettävä siitä kirjallinen pyyntö osoitteeseen mail@cchobby.fi. Häntä saatetaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot. Jos asiakas on tullut tietoiseksi virheestä, joka on meidän häntä koskevissa tiedoissamme, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä kirjallisesti, jotta voimme oikaista virheen.

Jos kyseessä ovat tiedot, jotka olemme keränneet asiakkaan liittyessä kanta-asiakaskerhoomme, hän voi itse korjata ne kirjautumalla ensin käyttäjäprofiiliinsa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus saada kaikki meidän hänestä tallentamamme henkilötiedot poistetuiksi, esim. jos hän peruu suostumuksensa ja jos meillä ei ole muuta oikeusperustetta tietojen käsittelyn jatkamiselle. Meillä ei ole velvollisuutta poistaa asiakkaan henkilötietoja sikäli kuin tietojen käsittelyn jatkaminen on välttämätöntä, esim. lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi tai laatiaksemme, käyttääksemme tai puolustaaksemme oikeudellisia vaateita.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittely säilyttämiseen 

Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittely pelkkään säilyttämiseen, esim. jos hän uskoo, että häntä koskevat tiedot ovat virheellisiä. 

Oikeus saada tiedot siirretyiksi

Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus saada hänen meille henkilökohtaisesti antamansa tiedot palautetuiksi itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa sekä saada ne siirretyiksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin, myös profilointiin, jota teemme suoramarkkinointimme kohdistamiseksi.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus vastustaa oman erityisen tilanteensa perusteella milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä, joka tapahtuu niiden oikeutettujen etujemme pohjalta, joita varten keräämme tietoja.

Oikeus perua suostumus

Asiakkaalla on oikeus perua milloin tahansa suostumuksensa, jonka hän on antanut meille henkilötietojensa käsittelyyn. Tähän kuuluu myös profilointi, jonka asiakas suorittaa kanta-asiakaskerhomme jäsenenä. Jos asiakas haluaa perua suostumuksensa, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä osoitteella mail@cchobby.fi.

Oikeus esittää valitus

Asiakkaalla on oikeus esittää milloin tahansa omien henkilötietojensa käsittelyä koskeva valitus osoitteella Danish Data Protection Agency, Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K, Denmark. Valitukset voidaan lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen dt@datatilsynet.dk tai ne voidaan tehdä puhelimitse soittamalla numeroon +45 33 19 32 00.

Uutiskirje

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, saat meiltä uutisia, ideoita ja ohjeita sekä tarjouksia. Voit myös osallistua kisoihin, saat tietoa eri tapahtumista, pääset lukemaan kädentaito-aiheisia artikkeleita ja kuulet uutuus-tuotteistamme viikoittain sähköisesti (esim. sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa). Voit halutessasi perua uutiskirjetilauksesi milloin tahansa. Creativ Company prosessoi tietoja henkilökohtaisen asiakasprofiilisi mukaan, joten pystymme tarjoamaan juuri sinua kiinnostavia asioita ja tarjouksia.

Henkilötietojen poistaminen

Me poistamme tiedot asiakkaan verkkosivustomme käytöstä (katso myös kohtaa siitä, mitä tietoja keräämme), kun asiakas ei ole enää käyttänyt verkkosivustoamme vuoteen.

Tiedot, jotka kerätään asiakkaan rekisteröityessä uutiskirjeemme tilaajaksi, poistetaan, jos asiakas peruu uutiskirjeen vastaanottamista koskevan suostumuksensa, ellei tietojen käsittelylle ole enää muuta perustetta.

Me poistamme tiedot, jotka on kerätty verkkosivustomme kautta tehtyjen ostosten yhteydessä (katso myös kohtaa siitä, mitä tietoja keräämme), yleensä kolmen vuoden kuluttua sen kalenterivuoden lopusta laskien, jona ostokset on tehty. Voimme kuitenkin säilyttää tietoja pidemmän ajanjakson ajan, jos meillä on oikeutettu peruste niiden pidempiaikaiseen säilyttämiseen, esim. jos se on välttämätöntä oikeudellisten vaateiden laatimiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen tai jos säilyttäminen on välttämätöntä lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Kirjanpitoon liittyviä asiakirjoja säilytetään viiden vuoden ajan kalenterivuoden loppuun saakka kirjanpitolaissa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi.

Turvallisuus

Käytössämme on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joilla varmistetaan, etteivät henkilötiedot tuhoudu, katoa tai heikkene laadullisesti vahingossa tai laittomasta toimesta johtuen, etteivät valtuuttamattomat henkilöt saa niitä käsiinsä ja ettei niitä voida väärinkäyttää.

Henkilötietojen käsittelymahdollisuus annetaan ainoastaan työntekijöillemme, joilla on todellinen tarve saada tarkastella asiakkaan henkilötietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Yhteystiedot

Creativ Company on verkkosivustomme kautta kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Jos asiakkaalla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä tietosuojaselosteesta tai hän haluaa käyttää yhtä tai useampaa kappaleessa 4 esitettyä oikeuttaan, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Creativ Company Suomi

Martinkyläntie 63

01720 Vantaa

 

Puh.: 0207 893 530

Sähköposti: mail@cchobby.fi

 

Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Jos teemme muutoksia tietosuojaselosteeseemme, asiakas saa siitä tiedon seuraavalla kerralla, kun hän avaa verkkosivustomme.

Versiot

Tämä on Creativ Company -yrityksen tietosuojaselosteen versio 2.0, päivätty 25.5.2018.

Takaisin
Olen ostoksilla kuin
Jatka nimellä guest
Etusi kirjautuessa

✔ Henkilökohtainen toivelistasi

✔ Näet tilaushistoriasi

✔ Helppo maksaminen
Etusi kirjautuessa

✔️ Erikoishintasi

✔️ Erityiset B2B-tuotteet

✔️ B2B-markkinointimaailma
Etusi kirjautuessa

✔ Sisältöä juuri sinulle

✔ Erikoishintasi
Copyright © 2021-present Magento, Inc. All rights reserved.